Wraak & Gewisse: De fusillade op ‘e ryp

Stiper?
Let op: Dan kinne jo ek kaarten fia understeande keapje. Jo krije foar ein maart in koade thusstjoert via de post. Dizze koade kinne jo brûke om de tagongskaarten my koarting te bestellen.