Sponsoaren

Wy binne grutsk op ús sponsoaren!

ESV Berlikum 

Autohuis Winsum 

Koston Noord 

Farm Service 

Autobedrijf Edelman 

Mannen van Staal 

Tuinservice Van Tuinen 

Friesland Lease 

Feenstra Dakbedekking 

Zijlstra Bouw 

Pluimveeslachterij/Poelier Van der Meer 

Mac Donalds Goutum 

Bakkerij Nijstad 

Café de Posthoorn Dronryp 

Ganzinga Schilderwerken

Smeding Jachtservice 

Gebroeders Jorritsma 

Firma Hankel  

Jo bedriuwsnamme ek ûnder eagen by tûzenen minsken?

Dat kin! Iepenloftspul Dronryp jout jo dy moaie kâns: wurd sponsor en jo wurde sjoen as in bedriuw dat Frysktalige teaterkultuer stipet. Hjirûnder fine jo de sponsorpakketten.

Wolle jo ek sponsor wurde fan it Iepenloftspul?
Dan kinne jo telefoanysk kontakt opnimme mei Dirkje den Hartogh, 06 20 21 53 63. Hawwe jo noch fragen of wolle jo gewoan ris prate oer mear mooglikheden? Dat kin ek fia Dirkje.