7 februari 2019

Foarbereidings Iepenloftspul Dronryp 2021

Leeuwarder Courant – 7 febrewaris 2019
25 januari 2019

Iepenloftspul Dronryp yn it nijs!

Leeuwarder Courant | 25 jannewaris 2019
24 januari 2019

De ôftraap fan Turks Fruit

Woansdei 24 jannewaris wie it dan safier: de ôftraap fan Turks Fruit! Dick Jansen: skriuwer, bewurker en oersetter fan it stik, hat it skript oerlange oan regisseur Theo […]
11 mei 2018

Iepenloftspul Dronryp spilet yn 2019 TURKS FRUIT

Nei it sukses fan it stik ‘MANON’ dat yn 2017 spile waard, bringt Iepenloftspul Dronryp yn 2019 de klassiker ‘Turks fruit’ op de planken. It is […]
21 oktober 2017

Gouden Gurbe bêste byrol is foar Hyltsje Smedes!!

De Gouden Gurbe foar de bêste byrol is foar Hyltsje Smedes!! ‘’Hyltsje Smedes vonden we in zijn rol van Ange, al mopperend en voortdurend sjekkies draaiend […]