23 mei 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 5 Christina & Jitze

Nije flog online mei dizze kear Jitze en Christina. Sy spylje Erik en Olga en ferlitte it fêste lân en pakke de boat nei Flylân. Nijsgjirrich […]
19 mei 2019

Tankewol foar de stimmen!

Grutsk op alle stimmen dy’t wy krigen hawwe wilens de ‘Rabobank Clubkas Campagne’! Tankewol! 
9 mei 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 4 Lisa & Derk

En hjir is alwer de fjirde flog! Dizze kear sjogge jo spilers Derk en Lisa. Sy spylje beide ferskate rollen yn ‘Turks fruit’. Besjoch fia ús […]
1 mei 2019

Ympresje traileropname ‘Turks fruit’

In lytse ympresje fan ús traileropname foar ‘Turks fruit’. Wy kinne alfêst ferklappe dat der prachtich wurdt! 😀
26 april 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 3 Eke & Jaap Jan

Yn dizze nije fideo binne Eke en Jaap Jan te sjen. Sy spylje yn ‘Turks fruit’ de heit en mem fan Olga en geane elk op […]