19 mei 2019

Tankewol foar de stimmen!

Grutsk op alle stimmen dy’t wy krigen hawwe wilens de ‘Rabobank Clubkas Campagne’! Tankewol! 
9 mei 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 4 Lisa & Derk

En hjir is alwer de fjirde flog! Dizze kear sjogge jo spilers Derk en Lisa. Sy spylje beide ferskate rollen yn ‘Turks fruit’. Besjoch fia ús […]
1 mei 2019

Ympresje traileropname ‘Turks fruit’

In lytse ympresje fan ús traileropname foar ‘Turks fruit’. Wy kinne alfêst ferklappe dat der prachtich wurdt! 😀
26 april 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 3 Eke & Jaap Jan

Yn dizze nije fideo binne Eke en Jaap Jan te sjen. Sy spylje yn ‘Turks fruit’ de heit en mem fan Olga en geane elk op […]
12 april 2019

Wa binne de spilers fan Turks fruit? | Flog 2 Anna Siet & Herman

Ek sa nijsgjirrich nei de spilers fan Turks fruit? Dat komt goed út, want rjochting de premiêre sille sy foar jo flogge en wat fertelle oer […]