Foto’s ôftraap ‘Turks fruit’ | 23 jannewaris 2019

Woansdei 24 jannewaris wie it dan safier: de ôftraap fan ‘Turks fruit’! Dick Jansen: skriuwer, bewurker en oersetter fan it stik, hat it skript oerlange oan regisseur Theo Smedes. It repetearjen kin begjinne!!

Foto’s © FOTOKOOPMANS